توضیحات

آبندی دایمو فلکس به صورت پودر مایع می باشد برای مقاوم سازی سطوح نم دار مخازن سیمانی و اسختر سرویس های بهداشتی استفاده می شود

مزایا:

سهولت انجام کارو مقاوم در برابر سرما و گرما و چسبندگی بالا

بسته بندی:

پودر15کیلویی

مایع5کیلوی